ข้อมูล ณ วันที่ 11/06/2557 เวลา 08:36:48 am
ขณะนี้มีผู้เข้าใช้งาน  1 คน สถิติผู้เข้าใช้งาน 136562 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
• นักเรียน นักศึกษาที่ยังไม่ได้เข้าประเมินการสอนของครูหรือประเมินไม่ครบ จะไม่สามารถตรวจสอบผลการเรียนได้ คลิกเพื่อเข้าระบบประเมินการสอนของครู http://tvote.cmtc.ac.th
• เพิ่มระบบคำนวณผลการเรียน สำหรับคำนวณผลการเรียนรายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น 0, 1, 1.5 ,ม.ส.,ข.ร.
• ปรับปรุงให้แสดงผลการเรียนในภาคเรียนฤดูร้อนนักเรียน
 
 
วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ]

รหัสนักศึกษา : 
เช่น 4521030047
วัน/เดือน/ปี เกิด : 
เช่น 29/05/2522
 
ตรวจสอบ
 
ตรวจสอบผลการเรียนไม่ได้ติดต่อ งานทะเบียน
โทรศัพท์ 053-217708 ต่อ 713วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่  เลขที่ 9 ถนนเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 053-217708

ระบบตรวจสอบผลการเรียน เวอร์ชั่น 3.550214 ออกแบบพัฒนาโดย ลานนาโซลูชั่น